Resum d’activitats

DRET DE FAMÍLIA

 • Separacions
 • Divorcis
 • Parelles de fet
 • Guarda i custòdia
 • Pla Parentalitat custòdia compartida i individual
 • Reclamació paternitat i filiació
 • Reclamació despeses extraordinàries (ortodòncies, despeses mèdiques)
 • Impugnació paternitat
 • Incidents de pàtria potestat (elecció col·legi, activitats extraescolars…)
 • Nul·litats eclesiàstiques
 • Nul·litats civils
 • Règim de visites Avis
 • Reclamació impagament pensions
 • Pactes en previsió de ruptura
 • Capitulacions matrimonials
 • Liquidació règim econòmic matrimonial
 • Liquidació patrimoni comú
 • Incapacitat, tutela i curatela

DRET PENAL

 • Redacció de denúncies i querelles
 • Defensa i acusació particular en delictes de:
  • Impagament de pensions d’aliments i compensatòria
  • Alçament de béns
  • Apropiació indeguda i estafa
  • Lesions
  • Coaccions i/o Amenaces
  • Descobrimient i revelació de secrets
  • Delicte d’alcoholèmies i conducció temerària.
  • Reclamació de responsabilitat civil i penal en accidents de trànsit.

VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

 • Defensa i acusació particular en delictes de violència domèstica
 • Sol·licitud d’ordre integral de protecció a la víctima
 • Sol·licitud de mesures civils (custòdia fills menors, pensió d’aliments i ús del domicili familiar) en seu del procediment penal

DRET SUCCESSORI

 • Reclamació de drets legitimaris (reclamació de Llegítima)
 • Assessorament en la redacció de testaments i planificació de la successió
 • Declaracions d’hereus
 • Assessoraments legal i fiscal en les escriptures d’acceptació
 • Assessoraments legal i fiscal en el repartiment de l’Herència