Incapacitat, Tutela i Curatela.

Cada vegada són més freqüents els casos en els quals una persona, en benefici d’un familiar, es planteja si hauria d’iniciar un procediment d’incapacitació per protegir els seus drets.

Iniciar un procediment de modificació de la capacitat d’una persona és una decisió difícil, doncs la incapacitació suposa privar a un familiar de prendre decisions respecte la seva vida quotidiana, si bé no hem d’oblidar que la finalitat perseguida amb aquest procediment és protegir-la.

L’ordenament jurídic espanyol defineix que s’entén per “capacitat” d’una persona i aquesta capacitat està formada, d’un costat, per la capacitat jurídica i, d’una altra, per la capacitat d’obrar.

Mentre que la capacitat jurídica és innata, doncs la tenim tots des que naixem pel mer fet de ser persones, i implica que som titulars de drets i obligacions, la capacitat d’obrar, suposa la possibilitat de poder exercir els drets i deures jurídics dels quals som titulars.

La capacitat jurídica no pot ser modificada, però la capacitat d’obrar sí, per la qual cosa, quan parlem d’un procediment d’incapacitació, al que ens referim és a la possibilitat de modificar la capacitat d’obrar, que és la que ens permet exercir els drets i obligacions dels quals som titulars.

La incapacitació pot ser total o parcial i serà la Sentència judicial la que declari si és d’un tipus o un altre. Per a això el Jutge valorarà les proves que hagin estat aportades i, en funció de la gravetat de la deterioració i de la situació de la persona el Jutge decidirà el tipus d’incapacitació nomenant què persona s’encarregarà de l’incapaç tant en l’esfera personal com a patrimonial. Nomenarà, o bé un Tutor (quan la incapacitació és total), o bé, un Curador (quan l’és parcial).

La persona, en previsió d’una futura incapacitat, pot preveure què persones i/o institucions vol que es facin càrrec de la seva persona i dels seus béns. Per a això haurà de deixar la seva voluntat per escrit subscrivint els documents necessaris (en funció d’en quina comunitat autònoma es trobi) en previsió d’aquesta possibilitat.

Si precises d’Advocats de Família a Barcelona, en Mateo Ferrús Advocades estem especialitzats i preparats per oferir-te el millor assessorament i acompanyar-te durant tot el procés. Truca’ns al 93 000 38 48.

Reserva la teva cita. 

Honoraris transparents. Amb nosaltres, des del principi sabràs el cost del servei jurídic que el teu assumpte requereix, per tenir total tranquil·litat durant tot el procés.

Explica’ns el teu cas i t’ajudarem.

    He llegit i accepto la política de privacitat

     

    abogados familia barcelona